Cechovní normy

Výrobci

ALIMPEX-MASO, s.r.o.

IČ: 25197002
DIČ: CZ25197002
E-mail: egrtmichal@gmail.com
Web: http://www.alimpex.cz/cs
Charakteristika společnosti:

Výrobní závod Alimpex-maso, s.r.o. vyrábí paštiky již od roku 2001.

Adresa

U Parku 207, 251 01 Dobřejovice

Kontakt

323 606 352

maso rozmaryn cibule

Co jsou cechovní normy?

Přínos systému českých cechovních norem

České cechovní normy stanovují kvalitativní parametry potravin a definují povolené výrobní postupy. Klíčové je zachování tradičního pohledu na výrobu a zpracování. Jasná definovatelnost jednotlivých parametrů vytváří prostor pro dozorové orgány, kterými jsou Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Systém cechovních norem pro kvalitní potraviny je od roku 2015 spravován Potravinářskou komorou České republiky a Českou technologickou platformou pro potraviny. Díky souladu s obecnými zásadami osvědčených postupů EU k systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny figuruje na oficiálním seznamu národních značek kvality.

Více informací o cechovních normách
cechovni normy