Cechovní normy

Výrobci

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

IČ: 25945491
DIČ: CZ25945491
E-mail: niklova@mupolicka.cz
Web: https://www.mupolicka.cz
Charakteristika společnosti:

Společnost, která zaujímá významné a stabilní místo na trhu s hovězím masem, uzeninami a vepřovým masem.

Adresa

300 kamenec, 572 01 Kamenec u Poličky

Kontakt

723 332 563

maso rozmaryn cibule

Co jsou cechovní normy?

Přínos systému českých cechovních norem

České cechovní normy stanovují kvalitativní parametry potravin a definují povolené výrobní postupy. Klíčové je zachování tradičního pohledu na výrobu a zpracování. Jasná definovatelnost jednotlivých parametrů vytváří prostor pro dozorové orgány, kterými jsou Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Systém cechovních norem pro kvalitní potraviny je od roku 2015 spravován Potravinářskou komorou České republiky a Českou technologickou platformou pro potraviny. Díky souladu s obecnými zásadami osvědčených postupů EU k systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny figuruje na oficiálním seznamu národních značek kvality.

Více informací o cechovních normách
cechovni normy