Cechovní normy

Kontakt

ribs

Kontakt

Český svaz zpracovatelů masa

Hlavní činností svazu je zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování masa a spolupráce s ostatními oborovými svazy, které mají k problematice zpracování masa vztah anebo navazují na jeho činnost.

contact
meat

Cechovní normy jsou společným projektem členů Potravinářské komory České republiky.

poloha
Český svaz zpracovatelů masa
Libušská 319
142 00 Praha-Libuš
koreni