Co jsou
cechovní normy?

Přínos systému českých cechovních norem

České cechovní normy stanovují kvalitativní parametry potravin a definují povolené výrobní postupy. Klíčové je zachování tradičního pohledu na výrobu a zpracování. Jasná definovatelnost jednotlivých parametrů vytváří prostor pro dozorové orgány, kte​rými jsou Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Systém cechovních norem pro kvalitní potraviny je od roku 2015 spravován Potravinářskou komorou České republiky a Českou technologickou platformou pro potraviny. Díky souladu s obecnými zásadami osvědčených postupů EU k systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny figuruje na oficiálním seznamu národních značek kvality.

Česká cechovní norma má srovnatelné nebo vyšší kvalitativní parametry než je dáno platnou legislativou pro danou potravinu. Které parametry hlídá u masných výrobků?

Vyhledat výrobek

Výrobky  

Výrobce  

Poznat kvalitní a chutné potraviny není jednoduché. Díky Českým cechovním normám si můžete být jistí, že nakupujete kvalitně. Cechovní normy definují kvalitativní požadavky pro široké portfolio potravin a usnadňují tak orientaci odběratelů, výrobců a spotřebitelů.

Vyhledat výrobce

Kvalita potravin je pro spotřebitele důležitá

Česká cechovní norma má být základní normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh. Česká cechovní norma může být zpracována buď pro skupinu potravin vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro jednu konkrétní potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem, a to bez ohledu na velikost trhu, na který je potravina uváděna.

Každý výrobek oceněný českou cechovní normou je viditelně označen

Vybírejte pečlivě. Kvalitu zaručí české cechovní normy.

Cechovní normy jsou společným projektem členů Potravinářské komory České republiky.

www.cszm.cz
sekretariat@cszm.cz
+420 234 697 755
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 - Písnice

www.foodnet.cz
foodnet@foodnet.cz
+420 296 411 187
Počernická 96/272, 108 00 Praha 10 - Malešice

Kontakt

Cechovní normy

Cechovní normy jsou společným projektem členů Potravinářské komory České republiky.

Tvorba těchto stránek byla podpořena ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu pro nestátní neziskové organizace.

Naše další projekty

Maso v normě
Masobraní
Řeznicko-uzenářská prodejna roku
Meating
Je to maso